Trænere og holdledere

Retningslinjer for trænere/holdledere

SOM TRÆNER OG HOLDLEDER ER DU ROLLEMODEL FOR SPILLERNE.

Vi forventer, at du:

- følger klubbens regler og retningslinjer

- kan udfylde en børneattest

- anerkender, at spillernes første prioritet er deres skole

- anerkender, at spillerne måske deltager i andre idrætsgrene

- møder velforberedt til træning og kamp

- skaber tryghed gennem åbenhed, ærlighed, hensyn, omtanke og omsorg

- udvikler alle spillere på holdet ved at stille rimelige krav, som er proportioneret til børnenes alder og kunnen

- understøtter børnenes forståelse af floorball som en holdsport

- forstår vigtigheden af at være en god rollemodel, som arbejder for at skabe et sundt og udviklende socialt miljø for klubbens børn og unge


Mangler der noget til holdet som f.eks. tøj, tavler, bolde o.l., så aftales det med en fra bestyrelsen at dette indkøbes. Trænere har ikke beføjelser til selv gå ud og indkøbe på klubbens regning.