Adfærd og regler

Generelle regler i klubben

Nedenfor er beskrevet regler og social adfærd, vi som klub forventer at du som medlem (samt forældre, tilskuere og lign.) følger og tager ansvar for. Vi beder dig huske at vi er en forening og vores grundlag bygger på frivilligt arbejde - derfor er din adfærd og indsats meget vigtig. Disse retningslinier beder vi dig derfor hjælpe os med at følge så klubbens frivillige får de bedste betingelser for at skabe nogle gode rammer for medlemmernes træninger og kampe.

Vi møder til tiden....

Vi møder til tiden og vi møder omklædt - hver gang (både til træning og kamp). Kan det undtagelsesvis alligevel ikke lade sig gøre, sørger vi for at træneren får besked.


ALLE spillere, søskende osv. under 18 år, der befinder sig på banen i forbindelse med træning, kamp, pauser under kamp osv. bærer briller - kort sagt, er man deltagende, bærer man briller. Har man glemt briller, kan man låne briller af klubben - bare spørg. Dette gælder også for gæster af klubben. Alle spillere og klubstab skal hjælpes ad med, venligt, at huske denne politik - af hensyn til de unges sikkerhed og øjne! Vigtigst er, at dette sker i en god og konstruktiv tone med respekt for hinanden.


Vi til- og afmelder altid vores deltagelse på Holdsport.dk i god tid. Det gælder både træninger, kampe, stævner og andre klubarrangementer. På den måde kan trænerne se hvor mange der deltager og tilpasse den frivillige indsats derefter. Få hjælp til holdsport her.


Banerne er en forudsætning for spillet

Alle (store som små) hjælper med at sætte baner op og tage dem ned igen - hvis du er forælder har vi også brug for din hjælp.

At gøre klar til træning og kamp er en naturlig del af at være medlem i Jægerspris Underducks og er en fælles opgave. Vi sørger for at låneudstyr leveres på rette plads og i pæn stand.

Tilskuere - det er så skønt I er med os

Vi er enormt glade for den opbakning vi får fra forældre og andre tilskuere under træning og kampe. Og vi hepper gerne, men vi hepper på hele holdet og ikke på vores favoritspiller - floorball spilles bedst når hele holdet får anerkendelsen. Er du forælder er det også vigtigt at du ikke taler eller råber til dit barn under kampene og træningerne, det kan nemlig forvirre mere end det gavner - trænerne skal nok kalde på dig hvis der er brug for hjælp ; -)

Når vi træner eller spiller kampe skal både forældre, søskende og andre tilskuere opholde sig på tilskuerpladserne og altså ikke på eller mellem banerne - en flyvende spiller eller bold kan gøre ondt og skade (særligt på mindre søskende).

Når du låner udstyr

Klubben udlåner gerne stave, kampspillertøj og andre effekter og det er vigtigt at vi tilbageleverer effekterne i pæn og ordentlig stand, i rimelig tid og ikke mindst på rettet sted/placering.

Vi glæder os over når nogen melder dig frivilligt til f.eks af vaske spillertøjet efter kampene - vi passer godt på det for det er dyrt og besværligt at anskaffe.

Sociale arrangementer

Vi afholder ofte sociale arrangementer for de enkelte hold eller for hele klubben - det er vigtigt for en klub som vores fordi det styrker sammenholdet. Til arrangementerne er det vigtigt at alle føler sig velkomne og det bliver altid lidt sjovere når medlemmer og forældre giver en hånd med. Du kan læse om klubbens regler for tilskud til sociale arrangementer her.

Vi betaler kontingentet til tiden

Sammenlignet med andre gode sportsgrene er floorball en relativt billig sportsgren. Alligevel har klubben en række udgifter som delvist dækkes af vores få, men trofaste sponsorer. Vi opkræver dig desuden et kontingent for sæsonen og det er vigtigt for os at du betaler kontingentet til tiden - dit bidrag er vigtigt for at klubben økonomisk kan løbe rundt med de aktiviteter vi har. Du kan se mere om kontingentet her.


Det er muligt, i dialog med klubbens kasserer, at få delt kontingent til flere betalingsterminer - dette må aftales individuelt ved sæsonstart. Overskredet betalingsfrist vil medføre rykkergebyr jfr. den til hver tid gældende kontingentliste.