Spillere/medlemmer

Retningslinjer for spillere/medlemmer

Disse retningslinjer afspejler de handlinger og holdninger, som kendetegner klubbens ånd:

- Vær en god ambassadør for sporten og klubben.

- Lad ikke dine personlige ambitioner overskygge helheden på et hold.

- Udvis sund respekt for alle i din omgang med egne og andre holdninger, både på og udenfor banen.

- Vær et godt forbillede for klubbens børn og unge.

- Vis værdighed både ved sejr og nederlag.

- Overhold klubbens regler og retningslinjer.

- Respekter de afgørelser, som er truffet af klubbens bestyrelse og Floorball Danmark.

- God opførsel: respekter dine holdkammerater, det skal være en god oplevelse for alle at deltage i træningen på og udenfor banen, samt i omklædningen.

- Det forventes at alle medlemmer er med til at fremme den gode stemning og holder god tone, børn som voksne.

- Vi vil gerne som klub have et ry, hvor medlemmene opfører sig ordentligt, dvs. at vi viser respekt for vores medspillere, modspillere, træner og dommerne ved stævner/kampe. Det er selvfølgeligt tilladt at være engageret, men undlad mishagsytringer og udråb på banen, dette gælder både ved hjemme- og udekampe.

- Vi holder god tone og taler ordentligt til og om hinanden.

- Vi tolererer ikke mobning. Vi forventer i klubben at der ikke mobbes eller andet. Skulle man blive udsat for mobning skal bestyrelsen kontaktes. Bestyrelsen vil herefter udstede advarsler til de pågældende mobbere. Efterleves og respekteres dette ikke, vil man desværre ikke kunne indgå i klubben.

 

ALLE FÅR MULIGHED FOR AT SPILLE

Ingen bliver bedre af at sidde på bænken, og alle synes det er sjovt at spille. Desuden er der ingen, som ved, hvem der bliver bedst som voksen – det er sjældent ’børnestjernerne’ bliver ’voksenstjerner’. Et kredsmesterskab er ikke et mål i sig selv, og det er derfor en misforståelse udelukkende at bruge de bedste for at vinde kampene. Alle skal have lov til at spille og får lov til at prøve forskellige pladser af. Nye spillere vil blive integreret på holdene og få samme muligheder som etablerede spillere.

Det er vores målsætning for U7 til U13 årgangene at:

- Floorball skal være sjovt og for alle

- Leg, motorik og koordinationstræning er i højsæde

- Skabe klubfællesskab og sammenhold

- Opnå ”rene” årgangshold så alder og niveau passer sammen

- Medlemstallet altid er stigende


SPILLERTØJ

- Spillertøjet, som spillerne spiller i, skal varetages af træneren på det respektive hold. Der er ingen som skal have lov at tage sit spillertøj med hjem. Vi har erkendt at der bare forsvinder for meget tøj. Det er selvfølgelig tilladt at lave vaskeordninger, men alt spillertøjet skal hele tiden være samlet.